Europas største på sportsernæring - Fuel your ambition med Myprotein!
vær obs på Toll og VAT regler

Returns Policy

Our Returns Policy forms part of, and must be read in conjunction with, our Terms and Conditions of Sale. We reserve the right to change this Returns Policy at any time.This Returns Policy was last updated on 18/08/2014.

Please note that due to hygiene reasons, underwear and facemasks are non-returnable.

Our Returns Policy is really simple

When you receive your item, you must check it as soon as possible following receipt and always before use. Please ensure that a returns authorisation number is obtained before attempting to return any items to us Your right to change your mind We've all done it, ordered something and then realised later that it is no longer needed. You have 14 days to cancel your order under our 14 day return period policy, which starts on the day after you received the item. It's so simple, please follow the steps set out below (please see the section headed 'Returns and Refunds') All items must be returned unused and in the original packaging as they were in when received by you. Please ensure that when you receive an item that you take reasonable care of it when trying it /inspecting it eg. please ensure that any security seals or tags are still intact.


Wrong item received

We apologise if you have received the wrong item by mistake. This is not common and we want to resolve this as quickly as possible for you.To receive a refund or a replacement, you must return the item in the same condition you received it and within 14 days from the day on which you received the item.


Damaged or faulty items

Please accept our apologies if you have received an item that is damaged or faulty. We understand how frustrating this can be and want to resolve this as quickly as possible for you. If you believe that the item is faulty, please contact us. You will need to tell us exactly what the fault is and as soon as possible after discovering the fault and we will advise what to do next. Our Returns Policy for faulty items upholds your statutory rights.


Item not received

We apologise if you have not received your item. This is not common and we want to resolve this as quickly as possible for you. To receive a refund or a replacement, you must inform us that you have not received your item within 21 days from the day on which you received an email from us confirming that the item had been dispatched.


Your statutory rights

Our Returns Policy does not affect your statutory rights. For more information about your other statutory rights, please visit the UK Government's website at: www.direct.gov.uk or contact Consumer Direct, the Government funded consumer advice service on 08454 04 05 06. What to do to return your item to us Contact us through your account via our online message centre or call us on 0044 (0) 161 8131487 You must inform our customer service team of your order number, the item you are returning and the reason for return. We will then provide you with a unique returns authorisation number and will confirm the address you need to return the item to Please package the item securely and include inside the package your order number, name and address Please obtain a proof of postage from the Post Office when you send your item to us. Proof of postage does not cost anything without it, however, we may not be able to process your refund or replacement in the rare event that your item is lost in transit If you request a replacement and the product is no longer available, we will process the refund back to the original credit/debit card/PayPal account used to purchase the item. Any item you have accepted and then return is your responsibility until it reaches our warehouse. Please therefore ensure that you send your item back to us using a delivery service that insures you for the value of the goods.


What we'll do next

All products returned to us are checked by our Returns Department. If you are entitled to a refund then we will refund the price of your item (including the cost of delivery). Returns are usually processed within 7 working days of receipt of a cancelled order, and at the latest within 30 days of receipt.We will refund the original credit/debit card/PayPal account used to purchase the item.


Return of replacement goods

If an item you ordered was found to be faulty and we replaced it, you have the right to cancel your order in respect of the replacement product within 7 working days starting on the day after you received the replacement item and receive a refund.


Cost of returning items

Please note that we can only refund the postage costs for returning an item where: we sent you the wrong item, or the item is damaged or faulty; or where you are returning a substitute or replacement item which you do not want to keep. We will not refund postage for items found to be in good working order. Costs of posting the item back to you will depend on the item and will be communicated to you after the testing process has been completed. Complaints If you are not satisfied with the way in which we have handled the return, replacement or repair of any item, we apologise. We want to resolve the matter.


Please contact our customer service representatives on 0044 (0) 161 8131487, at feedback@thehutgroup.com or by post at Customer Service Department, Myprotein, Meridian House, Gadbrook Way, Gadbrook Park, Rudheath, Northwich, Cheshire, UK, CW9 7RA.

Retur-policy

Vår retur-policy er en del av, og må leses sammen med våre Vilkår og Betingelser for salg. Vi forbeholder oss retten til å endre retur-policyen. Denne retur-policyen ble sist oppdatert den 18/08/2014.


Med hensyn til hygiene kan vi ikke ta ansiktsmasker og undertøy i retur.

Vår Retur-policy er enkel
Når du mottar varen må du sjekke den så snart som mulig og før bruk.
Vennligst pass på at du har mottatt et returautorisasjonsnummer før du returnerer varer til oss.
Angrerett
Det har skjedd med alle. Vi har bestilt noe og så innsett at vi ikke trenger det likevel.
Du har derfor 14 dager til å kansellere bestillingen din under vår 14-dagers returperiode-policy, som starter dagen etter at du mottar varen.
Det er enkelt. Bare følg instruksjonene under (vennligst se seksjonen under, kalt 'Hvordan returnerer du en vare til oss')
Alle varer må returneres ubrukt og i den origianle forpakningen. Dvs som de var da du mottok varene.
Vennligst sørg for at du tar godt vare på produktene når du prøver dem/undersøker dem. F.eks. Sørg for at sikkerhetsseglet enda er helt.
Mottatt feil vare
Vi beklager hvis du har mottatt feil vare. Dette er ikke vanlig, og vi ønsker å løse dette så snart.
For å motta en refusjon eller erstatning, må du returnere varen i samme tilstand som du mottok dem og innen 14 dager etter at du mottok varen.
Skadede eller ødelagte varer
Vi beklager hvis du har mottatt en ødelagt eller skadet vare. Vi skjønner at dette kan være frustrerende og vil jobbe for å løse dette så snart som mulig.
Hvis du tror varen er ødelagt, vennligst ta kontakt. Du må fortelle oss akkurat hva som er galt og vi vil fortelle deg hva du skal gjøre videre.
Vår retur-policy for ødelagte varer ivaretar dine lovfestede rettigheter.
Jeg har ikke mottatt varene mine
Vi beklager at du ikke har mottatt varen. Dette er ikke vanlig og vi ønsker å løse dette så snart som mulig.
For å motta en refusjon eller en erstatning, må du informere oss om at varen(e) ikke er mottatt innen 21 dager etter at du mottok en epost om at varen var sendt.
Dine lovefestede rettigheter
Vår retur-policy for ødelagte varer ivaretar dine lovfestede rettigheter.
For mer informasjon om dine lovfestede rettigheter, vennligst besøk UK Government's nettside på: www.direct.gov.uk.
Hvordan returnerer du vare(r) til oss
  • Kontakt oss gjennom vårt online meldingssenter på ‘Min Konto’.
  • Du må informere kundeservice om ditt ordrenummer, varen du ønsker å returnere og hvorfor. Vi vil så gi deg et unikt autoriasjonsnummer og bekrefte returadressen du skal sende varen(e) til.
  • Vennligst pakk varen godt og legg ved ordrenummer, navn og adresse inni pakken.
  • Vennligst be om portobevis fra postkontoret når du returnerer varer til oss. Portobevis koster ingenting, men skulle returen blir borte i posten, er det ikke sikkert vi kan behandle refusjonen eller erstatningen din uten portobevis.
  • Hvis du ber om erstatningsprodukt og produktet ikke lengre er tilgjenglig, vil vi refundere deg tilbake på kortet eller PayPal-kontoen du betalte igjennom.
Enhver vare du har mottatt og så velger å returere, er ditt ansvar inntil varen blir mottatt på lageret vårt. Vennligst sørg for at du bruker en frakttjeneste som forsikrer verdien i returen.
Hva nå?
Alle produkterer som blir returnert til oss, blir sjekket av vårt returavdeling.
Hvis du har rett på refusjon, vil vi refundere deg kostnaden på varen (inkludert frakt).
Returer blir vanligvis behandlet innen 7 virkedager etter mottak av en kansellert ordre, og senest 30 virkedager etter mottak.
Vi refunderer kortet eller PayPal-kontoen du brukte når du kjøpte varen.
Retur av erstatningsvarer
Hvis du mottok en skadet/ødelagt vare og vi erstattet den, har du rett til å kansellere ordren i forhold til erstatningsproduktet innen 7 virkedager etter at du mottok erstatningsvaren, og deretter få en refusjon.
Kostnader ved å returnere varer
Vennligst merk at vi kan bare refundere portokostnader for returer der:
  • vi sendte deg feil vare, eller
  • varen du mottok var ødelagt eller skadet; eller
  • du returnerer en erstatningsvare du ikke ønsker å beholde.
Vi refunderer ikke portokostnader for varer som var i god stand. Portokostander for returer avhenger av varen, og vi vil informere deg om dette etter å ha undersøkt gjenstanden.
Klager
Hvis du ikke er fornøyd med måten vi har håndtert returen, erstatningen eller reperasjon av en vare, beklager vi det. Vi ønsker å løse dette problemet. Vennligst kontakt kundeservice via profilen din, så skal vi gjøre det vi kan gjøre for å hjelpe deg, og å forbedre oss.